KONKURSS „OLIMPISKĀ KUSTĪBA VAKAR, ŠODIEN, RĪT”

2011. gada 9. martā, Latvijas Sporta muzejā tika noskaidroti šī gada konkursa „Olimpiskā kustība vakar, šodien, rīt” uzvarētāji, kuri dosies uz Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas 51. Starptautisko Sesiju jauniešiem, kura norisināsies Olimpijā, Grieķijā no 25.jūnija līdz 9.jūlijam.

Ikgadējā Latvijas Olimpiskās akadēmijas konkursā „Olimpiskā kustība vakar, šodien, rīt”, šogad bija pieteikušies četri dalībnieki: sieviešu grupā- Linda Saldaka un Indra Ķelpe, bet vīriešu grupā- Kristaps Zaļkalns un Edgars Caics.

Šī konkursa mērķis ir veicināt, popularizēt un atbalstīt Latvijas iedzīvotāju, jo īpaši jaunatnes, izpratni un interesi par Olimpisko kustību. Motivēt konkursa uzvarētājus iesaistīties olimpiskās kustības zināšanu apguvē un popularizēšanā.
Konkursa uzdevums ir izzināt, aprakstīt, pētīt, izteikt savas domas un viedokli par Olimpiskās kustības attīstību dažādos vēsturiskos posmos un perspektīvā.
Konkursa dalībnieki tika vērtēti trijos posmos:
1. Darba satura novērtēšana;
2. Pārrunas angļu valodā;
3. Darba prezentācija.

Konkursa žūrija: Jānis Žīdens – LOA prezidents, LSPA rektors- žūrijas priekšsēdētājs; Aldonis Vrubļevskis- LOK prezidents; B.Luika- LOA viceprezidente, LSPA docente; J. Melbārdis- LOA senators un Ojārs Lāms – LU profesors, Iveta Boge – LSPA docente.

Pēc darbu prezentācijas, LOA Olimpiskajos lasījumos, 9.martā, tika nosaukti divi galvenās balvas ieguvēji – Linda Saldaka Latvijas Universitātes PPF 2.kursa studente un Edgars Caics Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 3. kursa students un BJC “Laimīte” galda hokeja treneris.

LOA izpilddirektore,
Antra Gulbe