SOA sesija Nacionālo Olimpisko akadēmiju direktoriem Olimpijā ( Grieķijā )

No š.g. 11.maija līdz 18.maijam Grieķijā, Olimpijā notika 11.starptautiskā sesija Nacionālo Olimpisko akadēmiju direktoriem. Sesijā piedalījās 104 pārstāvji no 46 valstīm 5 kontinentos.

Šogad Starptautiskā Olimpiskā akadēmija svin savu 50 gadu jubileju.
Galvenā sesijas tēma bija „Olimpisms”, „Jaunatne un olimpisma nākotne globālajā pasaulē”.
Tika noklausīti ziņojumi par medicīnu un olimpiskajām spēlēm senajā pasaulē, par Olimpiskajām spēlēm jaunatnei Singapūrā 2010.gadā, par digitālo revolūciju olimpiskajā izglītībā, par olimpiskās izglītības lomu mūsdienu sporta pasaulē.
Nacionālo Olimpisko akadēmiju pārstāvji iepazīstināja ar savu akadēmiju darbību.
Dalībnieki apmeklēja antīko olimpisko stadionu Olimpijā un Arheoloģijas muzeju. Man tika dota iespēja vadīt darba grupu.
11.sesija notika draudzīgā atmosfērā. Sesijas noslēgumā dalībnieki apsveica Grieķijas Olimpisko akadēmiju pirmajā gadadienā kopš tās dibināšanas.

LOA vice-prezidents
Olimpiskais čempions
Dr. paed. Ivans Klementjevs