2012. gada konkursa uzvarētāji

Divas saulainas nedēļas Grieķijā kopā ar citiem jauniešiem no daudzām pasaules valstīm pavadīs LOA konkursa uzvarētāji Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas maģistratūras 1. kursa studente Madara Lāce un  Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 2. kursa students, arī I Jaunatnes Ziemas olimpisko spēļu jaunais vēstnieks Einārs Lansmanis.

2012. gada 7. martā, Latvijas Sporta muzejā tika noskaidroti konkursa „Olimpiskā kustība vakar, šodien, rīt” uzvarētāji, kuri dosies uz Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas 52. Starptautisko Sesiju jauniešiem, kura norisināsies Olimpijā, Grieķijā no 16.jūnija līdz 30.jūnijam.

Ikgadējā Latvijas Olimpiskās akadēmijas konkursa „Olimpiskā kustība vakar, šodien, rīt”, kura vadošā tēma „ Latvijas Olimpiskajai komitejai – 90” žūrija izvērtēja sešus pētnieciskos darbus.

Konkursa mērķis ir veicināt, popularizēt un atbalstīt Latvijas iedzīvotāju, jo īpaši jaunatnes, izpratni un interesi par Olimpisko kustību. Motivēt konkursa uzvarētājus iesaistīties olimpiskās kustības zināšanu apguvē un popularizēšanā.

Konkursa uzdevums ir izzināt, aprakstīt, pētīt, izteikt savas domas un viedokli par Olimpiskās kustības attīstību dažādos vēsturiskos posmos un perspektīvā.

Konkursa dalībnieki tika vērtēti trijos posmos:

  1. Darba satura novērtēšana;
  2. Pārrunas angļu valodā;
  3. Darba prezentācija.

Konkursa žūrija: Jānis Žīdens – LOA prezidents, LSPA rektors- žūrijas priekšsēdētājs; Aldons Vrubļevskis- LOK prezidents; Biruta Luika- LOA viceprezidente,  LSPA docente; Jānis Melbārdis- LOA senators, Rita Apine – Latvijas Sporta muzeja direktora p.i., Iveta Boge – LSPA docente.

Pēc darbu prezentācijas, LOA Olimpiskajos lasījumos, 7.martā, tika nosaukti divi galvenās balvas ieguvēji – Madara Lāce Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas maģistratūras 1. kursa studente un Einārs Lansmanis Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 2. kursa students.