SOA sesija Olimpijā

No š.g. 24.maija līdz 31.maijam LOA izpilddirektore Antra GULBE un Olimpiskā sporta centra sporta zāļu organizācijas daļas vadītājs Eduards ŠĻAUKSTIŅŠ, piedalījās 11.starptautiskā sesijā Nacionālo Olimpisko akadēmiju direktoriem Olimpijā, Grieķijā. Sesijā piedalījās 144 pārstāvji no 87 valstīm. Sesijas tēma : „Nacionālo olimpisko komiteju un nacionālo olimpisko akadēmiju kultūras aktivitātes olimpiskās izglītības ietvaros ”. Maincas Universitātes profesors, Starptautiskās Pjēra de Kubertēna komitejas prezidents, Starptautiskās Olimpiskās komitejas ( SOK ) kultūras un olimpiskās izglītības komisijas loceklis Norberts Millers uzstājās ar lekciju: „ Pjērs de Kubertēns un olimpiskās izglītības loma morālās attieksmes interpretācijā”. Ar interesantu lekciju uzstājās SOK biedrs Lambis Nikolaojs „Olimpisms un māksla. SOK kultūras un olimpiskās izglītības komisijas darbība”. Kaiserslauternas Universitātes lektors Peters Kovars sniedza ziņojumu : „ Olimpisma audzināšanas un kultūras dimensija : no teorijas līdz praksei”. Nacionālo Olimpisko akadēmiju pārstāvji iepazīstināja ar savu akadēmiju darbību olimpiskās izglītības jomā.