19.SOA seminārs pēcdiploma apmācības studentiem

54_atkl19. starptautiskās olimpiskās izglītības seminārs pēcdiploma apmācības studentiem norisinājās no 2012. gada 1. līdz 30. septembrim. Starptautiskā olimpiskā akadēmija organizēja apmācības par tēmu “Olimpiskā kustība un olimpiskās spēles: no pagātnes līdz nākotnei – analīze no vēsturiskās, filozofiskās un sociālās perspektīvas”, kurā piedalījās 26 studenti no 23 pasaules valstīm. Latviju seminārā pārstāvēja Anita Trumpe (LU, profesionālais maģistra grāds sporta izglītības vadībā).

Programma bija informatīvi piesātināta, tās īpašā tēma “Olimpisko spēļu mantojums”.

Seminārs sākās ar vēsturisko objektu apskati Atēnās – Atēnu dievietei veltītajiem tempļiem Akropolē un Jauno Akropoles muzeju; bijām elipses veida Panathenaic stadionā, arī Nacionālajā arheoloģijas muzejā, redzējām brīvdabas akmens amfiteātri Epidauros. Vēstures ainās ieskatījāmies, redzot arī Acronsfplia cietoksni, Mikēnas – nozīmīgu centru 2. g.t.p.m.ē.,  Palamidi pili un Delfus.

Viesojāmies Nemejā, kur, pateicoties lieliskajiem ekspertiem (E.Albanidis un K.Valker) pētniekiem par senajām olimpiskajām spēlēm, “atgriezāmies” Senajā Grieķijā, veicot no senākajiem starta blokiem, startus, tādējādi nedaudz izjūtot antīko olimpisko spēļu elpu un iejūtoties sacensību garā un tēlā.

Ierodoties Starptautiskajā olimpiskajā akadēmijā, semināri turpinājās par senajām olimpiskajām spēlēm un to filozofiju; to turpināja prof. Evangelos Albanidis (Grieķija) un dr. Kristian Vaker (Vācija). Apmeklējām Olimpijas stadionu, muzeju, svētnīcu. Viņu vadībā Starptautiskajā olimpiskajā akadēmijas stadionā tika noorganizētas pieccīņas sacensības, kurā iekļauta skriešana, tāllēkšana, diska mešana, šķēpa mešana un cīņas sports. Jāpiebilst, ka diska mešanas sacensībās izcīnīju uzvaru starp visiem sesijas dalībniekiem.

Ar mūsdienu olimpisko kustību, olimpko spēļu atdzimšanu un mūsdienu olimpisko spēļu vēsturi, kā arī ar olimpiskā mantojuma sociālajiem aspektiem iepazīstināja prof. Kostas Georgiadis (Grieķija) un dr. Holgers Preuss (Vācija), kurš īpašu vērību pievērsa korupcijas ētikas tēmai.

Tēmu bloku par olimpisko izglītību un sociālpolitiskiem aspektiem mūsdienu olimpiskajās spēlēs (mediji un komunikācija, menedžments, organizācija un mārketings) vadīja prof. Kostas Georgiadis (Grieķija) un prof. Katia Rubio (Brazīlija).

Savukārt par olimpisma ētikas un filozofiskajiem jautājumiem, kā arī atlētu tiesībām olimpiskajā kustībā lekcijas lasīja dr. Li-Hong (Taivāna) un prof. Gabriela Timovski (Kanāda).

Semināra laikā notika aktīvas diskusijas un grupu darbs gan par olimpisko filozofiju, olimpisko izglītību un tās īstenošanas plānu valsts līmenī, gan par dažādiem ētiskiem aspektiem, kas saistīti, sākot no sportistu sasniegumiem, līdz olimpisko spēļu mantojumam.

Sesijas laikā nozīmīga loma tika pievērsta arī semināru dalībnieku prezentācijām, darbam bibliotēkā un sporta aktivitātēm.

Četras nedēļas esam pavadījuši vietā ar nosaukumu “Olimpija”, dzīvojuši blakus senajai svētnīcai Olimpija, pētījuši senās olimpiskās spēles, un, lai gan visus Grieķijas reliģiskos centrus slēdza pirms daudziem gadsimtiem, Olimpisma idejas dzīvo joprojām, un mēs esam bijuši liecinieki un saskārušies ar šo vēstures mantojumu.