XXVIII sporta svētki “Vienoti sportā”

Latvijas Olimpiskā akadēmija (LOA) ik pavasari aicina uz sporta svētkiem dažādu tautību bērnus  un jauniešus, kas dzīvo mūsu republikā.

Sporta svētku „ Vienoti sportā” mērķis ir veicināt republikā dzīvojošo dažādu tautību bērnu un jauniešu kopību sportā un draudzību vienotā Latvijā. Īstenot principu – galvenais nav uzvarēt, bet godīgi cīnīties par uzvaru.

Uz Sporta svētkiem pulcējās 400 bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 14 gadiem no 19 biedrībām.

LOA viceprezidente Biruta LUIKA skanot Latvijas Olimpiskajai himnai atklāja sporta svētkus „Vienoti sportā”. Sporta svētku dalībniekus, vecākus un viesus sveica Itas Kozakevičas Latvijas Nacionālo Kultūras Biedrību Asociācijas vadītājs Rafi HARADŽANJANS, Latvijas Kultūras ministrijas mazākumtautību konsultatīvās komitejas locekle Jeļena LAZAREVA, Latvijas baltkrievu savienības priekšsēdētāja Valentīna PISKUNOVA, Latvijas Vācu savienības pārstāve Aina BALAŠKO un Latvijas Olimpiskās akadēmijas senatori Rita JUMIĶE, Irina TIHOMIROVA, Signe LUIKA, Jānis MELBĀRDIS, Ilvis ĀBEĻKALNS.

Svētku atklāšanas ceremonijā akrobātiskus trikus uz velosipēda demonstrēja velotriāla kluba pārstāvis Ansis DERMAKS.

Pēc svētku svinīgas atklāšanas sākās sporta aktivitātes. Svētku programmā tika iekļauti sekojoši komandu sporta veidi – futbols, tautas bumba, virves vilkšana un stafete; individuālās aktivitātes – rāpšanās par klinšu sienu, basketbola soda metieni, bumbu mešana dažādos mērķos, veiklības stafetes, šaušana ar loku,  šautriņu mešana u.c. fiziskās aktivitātes.

Pēc dalības sportiskajās aktivitātēs, attiecīgā sporta veida tiesnesis izdara atzīmi dalībnieka kartē. Ja dalībnieks vecumā no 5 – 7 gadiem kartē saņēmis 5 tiesnešu atzīmes, bet dalībnieks vecumā no 8 – 14 gadiem saņēmis 7 atzīmes, tad saņem sportisku balviņu. Organizatoru un atbalstītāju sarūpētās balvas saņēma komandu sporta veidu uzvarētāji.