Studijas Olimpijā

LSPA dokorantūras students Aleksandrs ASTAFIČEVS no 1. līdz 30. septembrim piedalījās Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas seminārā Olimpijā studējot olimpiskās vērtības kopā ar citiem jaunajiem zinātniekiem no visas pasaules.  Sesijā piedalījās 32. dalībnieki, kuri pārstāvēja 24 valstis aptverot visus 5 kontinentus. Galvenā sesijas tēma  “Olimpiskās spēles un Olimpiskā kustība: Pagātne, Tagadne un Nākotne – Analīze no vēsturiskās, filozofiskās un sociālās perspektīvas.’’

 Aleksandra atskats : “Šīs sesijas galvenais mērķis bija radīt nepieciešamos apstākļus, sava pētījuma izstrādē, dalīties ar pieredzi, ģenerēt jaunas idejas un veicināt izprati par Olimpisko ideālu un vērtību  nozīmi. Sesijas ietvaros apskatījām vairākus, vēsturiski svarīgus objektus – Akropoli, Delfus, Panatinaiko stadionu, kā arī vairākus arheoloģijas un vēstures muzejus. Kopā ar mums, šajā sesijā piedalījās arī pasniedzēji no Austrijas, Brazīlijas, Grieķijas, Kanādas un Vācijas, kuri mums stāstīja par Olimpisko spēļu paradigmām, aktuālām vispasaules problēmām un dalījās ar savu redzējumu par nākotnes izaugsmes iespējām. Tika veidotas diskusiju grupas, kurās katram bija iespēja izteikt savu viedokli un uzklausīt citus. Ārpus mācību procesa, katru dienu mūs vienoja sports. Rīkojām dažādas aktivitātes, spēlējām spēles, mācījāmies viens no otra.

Šī mēneša laikā tika iegūta milzīga pieredze, komunicējot un sadarbojoties ar cilvēkiem no dažādām valstīm. Tika īstenots viens no Olimpiskās kustības galvenajiem mērķiem – ar sporta palīdzību izglītot jaunatni draudzības un savstarpējās sapratnes garā, sekmēt dialogu starp tautām, izskaust aizspriedumus un stereotipus.”