SEMINĀRS “Olimpiskā izglītība pirmsskolā un skolā”

24. novembrī Latvijas Olimpiskā akadēmija sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju rīko  semināru  pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolas sporta skolotājiem OLIMPISKĀ IZGLĪTĪBA PIRMSSKOLĀ UN SKOLĀ.

 

Pieteikšanās : Seminārs notiks Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā Rīgā, Brīvības gatve 333, 3.stāvā 300.telpā. Semināra sākums 2017.gada 24.novembrī, plkst. 10.00 (Reģistrēšanās no 9.40 – 10.00). Semināra dalībnieki saņem LSPA profesionālās pilnveides kursu beigšanas apliecību (6 stundas). Pieteikties semināram līdz 2017.g. 20.novembrim  e-pastā : loa@lspa.lv. un norādot dalībnieka personas kodu (vietu skaits ierobežots). Dalība seminārā bez maksas.

Atvainojiet, pieteikšanās beigusies !

Semināra saturs:

– par olimpisko kustību ( simboli, ceremonijas, vērtības, godīgas spēles princips u.c. );

– kā dažādos mācību priekšmetos iekļaut olimpiskās izglītības jautājumus;

– kā sekmēt pirmsskolas vecuma bērna personības daudzpusīgu attīstību un veidot labvēlīgu vidi izglītošanai;

– kā motivēt bērnus iesaistīties kopējās aktivitātēs.

– pieredzes apmaiņa par olimpiskās dienas/ nedēļas organizēšanu pirmsskolas izglītības iestādē un skolā.

Sīkāka informācija :

Antra GULBE, Latvijas Olimpiskās akadēmijas izpilddirektore

28365959

loa@lspa.lv