SEMINĀRS “Olimpiskā izglītība pirmsskolā un skolā”

26. janvārī Latvijas Olimpiskā akadēmija sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju organizēja semināru pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolas sporta skolotājiem OLIMPISKĀ IZGLĪTĪBA PIRMSSKOLĀ UN SKOLĀ.

Seminārā piedalījās : 33 pedagogi no Jelgavas, Madonas, Ventspils,Limbažu, Ikšķiles, Tukuma, Cēsu novadiem, kā arī no Rīgas.

Semināra dalībnieki guva informāciju,  kā dažādos mācību priekšmetos iekļaut olimpiskās izglītības jautājumus, kā sekmēt pirmsskolas vecuma bērna personības daudzpusīgu attīstību un veidot labvēlīgu vidi izglītošanai. Semināra laikā  notika pieredzes apmaiņa par olimpiskās dienas/ nedēļas organizēšanu pirmsskolas izglītības iestādē un skolā. Semināru vadīja: LSPA asoc. prof., Dr.paed. Antra Gulbe, LSPA prof., Dr.paed. Agita Ābele, Rīgas Austrumu vidusskolas sporta skolotāja Irina Tihomirova un Rīgas Valdorfskolas skolotāja Jana Kolbina.