NOSKAIDROTI ESEJU KONKURSA UZVARĒTĀJI

13. februārī Latvijas Sporta muzejā tika noskaidroti Latvijas Olimpiskās akadēmijas konkursa „Olimpiskā kustība vakar, šodien, rīt” uzvarētāji. Konkursa žūrijai tika iesniegti  seši darbi par ievērojamākām personībām  Latvijas sportā – Jāni Daliņu, Uļjanu Semjonovu, Artūru Irbi, Jāni Lūsi un Aļonu Ostapenko. 
Labākie pētnieki sieviešu konkurencē – Elīna Zaļkalne  Biznesa augstskolas Turība absolvente un vīriešu konkurencē  Kristaps Zaļkalns Engures novada domes sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciālists, žurnāla „Sports” ārštata žurnālists.

Konkursa uzvarētāji no 16.- 30. jūnijam  piedalīsies Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas 58. Starptautiskajā jauniešu sesijā Olimpijā (Grieķijā).
Konkursa mērķis – veicināt, popularizēt un atbalstīt Latvijas iedzīvotāju, jo īpaši jaunatnes, izpratni un interesi par Olimpisko kustību. Motivēt konkursa dalībniekus iesaistīties olimpiskās kustības zināšanu apguvē un popularizēšanā.
Konkursa žūrija: Ivans Klementjevs – LOA prezidents, žūrijas priekšsēdētājs; Biruta Luika- LOA viceprezidente un LOA senatori Jānis Melbārdis, Uldis Grāvītis un Alīda Zigmunde.