LOA pārskata- vēlēšanu konference

LOA pārskata- vēlēšanu  konferencē  2018. gada 21. martā  prezidents Ivans Klementjevs sniedza atskaiti par biedrības darbu 2017. gadā. Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis biedrībai uzdāvināja Genādija Maričeva grāmatas- Olimpiskā enciklopēdijas pirmos četrus sējumus, kas būs lielisks materiāls olimpisko notikumu un  faktu izzināšanā. Tāpat LOK prezidents apbalvoja LOA izpilddirektori  Antra GULBI ar LOK Goda zīmi. 

LOA paveiktais 2017. gadā tika novērtēts kā ļoti labs.

Par ieguldījumu olimpisko ideju popularizēšanā  LOA viceprezidents Jānis ŽĪDENS apbalvots ar LOA piemiņas medaļu. 

Ar LOA piemiņas medaļu apbalvota arī ilggadējā LOA grāmatvede, šobrīd LOA revidente Žanna NAZAROVA par atbalstu olimpisko ideju īstenošanā.

Par LOA prezidentu arī turpmāk ievēlēts Ivans KLEMENTJEVS. LOA Valdē būs divi viceprezidenti – Biruta LUIKA un Jānis ŽĪDENS, kā arī izpilddirektore Antra Gulbe.

LOA Senātam pievienojušies jauni biedri – Aleksandrs Astafičevs, Aiga Dombrovska, Jefimijs Klementjevs un Jana Kolbina. 

Enerģiju  Latvijas Olimpiskajai akadēmijai  turpmāko ideju īstenošanā !