Seminārs “Olimpiskā izglītība pirmsskolā un skolā”

16. martā  Latvijas Olimpiskā akadēmija sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju  atkārtoti organizēja semināru pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolas sporta skolotājiem OLIMPISKĀ IZGLĪTĪBA PIRMSSKOLĀ UN SKOLĀ.

Seminārā piedalījās : 26 pedagogi 

Semināra dalībnieki guva informāciju,  kā dažādos mācību priekšmetos iekļaut olimpiskās izglītības jautājumus, kā sekmēt pirmsskolas vecuma bērna personības daudzpusīgu attīstību un veidot labvēlīgu vidi izglītošanai. Semināra laikā  notika pieredzes apmaiņa par olimpiskās dienas/ nedēļas organizēšanu pirmsskolas izglītības iestādē un skolā. Semināru vadīja: LSPA asoc. prof., Dr.paed. Antra Gulbe, LSPA prof., Dr.paed. Agita Ābele un Rīgas Valdorfskolas skolotāja Jana Kolbina.