ESEJU KONKURSS JAUNIEŠIEM

Latvijas Olimpiskā akadēmija aicina jauniešus (vecumā no 20 līdz 35 gadiem) piedalīties eseju konkursā.
Konkursa tēma: Spilgtākā personība (sportists, treneris, sporta skolotājs, vadītājs) vai notikums Latvijas sportā 100 gados.
Darbi jāiesūta līdz 2019. gada 23. februārim.