Sporta pedagogi tiekas Olimpijā

Starptautiskajā Olimpiskajā akadēmijā Grieķijā no 1.-7. jūlijam notika 13. Starptautiskais seminārs augstāko sporta izglītības iestāžu mācībspēkiem.
Seminārā piedalījās 67 dalībnieki no 17 valstīm, Latviju šajā seminārā pārstāvēja Latvijas Universitātes docents, LOA senators Ilvis ĀBEĻKALNS.
Semināra galvenā tematika veltīta Olimpiskajai diplomātijai un mieram, lai izglītotu jauniešus, sportistus un trenerus. Lekciju un semināru laikā dalībnieki dalījās pieredzē par tādiem svarīgiem jautājumiem kā: dopings, migrācija, sportistu pāreja no vienas valsts uz citu, jauno sportistu pārslodze treniņu procesā un kā sekmēt bērnu, jauniešu fiziskās aktivitātes mūsdienu tehnoloģiju laikmetā.