Kopā – spēcīgāki!

Jau trīs nedēļas turpinās Krievijas Federācijas iebrukums Ukrainā, kurā tiek sagrauta Ukrainas infrastruktūra, ir cietuši un tiek nogalināti nevainīgi Ukrainas cilvēki. Tas ir pretrunā ar vispārcilvēciskajām vērtībām, ir nežēlīgs un brutāls starptautisko tiesību pārkāpums, kas nav savienojams ar olimpiskajām vērtībām, kuras popularizē Latvijas Olimpiskā akadēmija un Ukrainas Olimpiskā akadēmija.

Šis ir Latvijas Olimpiskās akadēmijas solidaritātes apliecinājums Ukrainas Olimpiskajai akadēmijai, visai Ukrainai un tās tautai cīņā par savas valsts brīvības, neatkarības un demokrātijas aizsardzību. Šajā saspringtajā un smagajā laikā aicinām mūsu Ukrainas kolēģus būt stipriem un nelokāmi sargāt savas valsts neatkarību.

Latvijas Olimpiskā akadēmija nosoda Krievijas Federācijas militāro iebrukumu Ukrainā. Mēs esam par mieru Ukrainā, Eiropā un visā pasaulē, – par brīvu un suverēnu valstu sadarbību, par sportu kā valstis un tautas vienojošu spēku!

Ilgus gadus esam bijuši un arī turpmāk būsim kopā ar mūsu ukraiņu draugiem, it īpaši, – Latvijā dzīvojošo tautību bērnu sporta svētkos “Vienoti sportā”– ar Jelgavas Ukraiņu kultūras centru “Džerelo”, Rīgas Ukraiņu vidusskolu un Daugavpils Ukraiņu kultūrizglītības biedrību “Mrija”.

Latvijas Olimpiskā akadēmija ir kopā ar Ukrainas tautu tās taisnīgajā cīņā par demokrātiskajām vērtībām, par Ukrainas brīvību un neatkarību!

Latvijas Olimpiskās akadēmijas konferences dalībnieku vārdā, –

Ivans Klementjevs,

olimpiskais čempions,

Latvijas Olimpiskās akadēmijas prezidents

Rīgā, 2022. gada 16. martā