Noslēgts sadarbības līgums starp Latvijas Olimpisko akadēmiju un Lietuvas Olimpisko akadēmiju

2022. gada 4. aprīlī pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros Rīgā viesojās Lietuvas Olimpiskās akadēmijas prezidente. Tās laikā Latvijas Olimpiskās akadēmijas viceprezidente Antra Gulbe un Lietuvas Olimpiskās akadēmijas prezidente  Asta Sarkauskiene svinīgi parakstīja sadarbības līgumu.

Parakstot līgumu, Latvijas un Lietuvas olimpiskā akadēmija apņemas kopīgi sadarbojoties, veicināt olimpisko ideju izzināšanu un izplatību, olimpiskās kustības jautājumu izpēti, publikāciju sagatavošanu un izdošanu.  Tiks sniegts savstarpējs atbalsts dažādu pasākumu un aktivitāšu organizēšanā kā arī, iepriekš vienojoties, nodrošināta iespēja Latvijas Olimpiskās akadēmijas biedriem piedalīties Lietuvas Olimpiskās akadēmijas pasākumos un otrādi.

Latvijas un Lietuvas Olimpiskās akadēmijas mērķis ir veicināt Olimpisko ideju izzināšanu un izplatību, atbalstīt pasākumus Olimpiskās vēstures izpētes, izglītības, sporta zinātnes un Olimpiskās kustības popularizēšanas jomās.