Vēstniecībā Londonā diskutē par sporta popularizēšanu diasporā

28. maijā Latvijas vēstniecībā Apvienotajā Karalistē (AK) pirmo reizi notika apaļā galda tikšanās, lai pārrunātu sadarbības iespējas ar Latvijas diasporu sporta nozarē. Apaļā galda diskusijā piedalījās Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) pārstāvis Aigars Strauss, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) zinātnes daļas vadītāja Una Gūtmane, Eiropas Latviešu apvienības (ELA) sporta nozares referents Raivis Orba un vairāku diasporas organizāciju un nedēļas nogales skolu vadītāji no AK.

LOK un LSPA pārstāvji atzinīgi novērtēja tikšanās iespēju un prezentēja programmas, kas ļauj iegūt sporta un veselības aprūpes izglītību Latvijā un sadarboties ar sertificētiem sporta aktivitāšu vadītājiem. LSPA pārstāve informēja arī par Latvijas Olimpiskās akadēmijas izstrādātajiem un tiešsaistē pieejamiem metodiskajiem resursiem. Klātesošie dāvanā saņēma LOA izveidoto Sporta alfabētu, kuru uzreiz arī ļoti atzinīgi novērtēja, izsakot vēlmi saņemt vairakus šī alfabēta eksemplārus.  Šādi uzskates līdzekļi bērnos un jauniešos veicinātu interesi par sportošanu un olimpiskās kustības vēsturi, tādējādi papildus sniedzot iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodas prasmes.

ELA pārstāvis informēja klātesošos par ELA darbu un iniciatīvām sporta jomā, kā arī dalījās pieredzē ar atsevišķiem labiem piemēriem, tādiem kā sporta festivāls “Olimpiskais Lāčplēsis”. ELA jau veiksmīgi sadarbojas ar AK esošo diasporas sociālo mediju “Laiva” sarunu ciklā “ELA sporto”. Klātesošie noskatījās bērnu video sēriju “Sportot ir forši!” no Jitlandes latviešu nedēļas nogales skolas “Mazputniņš” (Dānijā), kas iedvesmoja AK skolu pārstāvjus jaunām idejām paplašināt skoliņu aktivitātes ar sporta nodarbībām un sacensībām kopā ar ģimenēm.

“Ļoti ceram, ka šodienas tikšanās ir pirmā, bet noteikti ne pēdējā un rosinās daudzas nākamās tikšanās, idejas par sporta nometnēm lieliem un maziem, sacensību un turnīru rīkošanu, kā arī sporta aktivitāšu palielināšanu Latvijas diasporas skoliņās,” apaļā galda sarunas laikā sacīja Latvijas vēstniece Ivita Burmistre.

Sarunas dalībnieki bija vienisprātis, ka nepieciešama turpmāka ideju apmaiņa, kontaktu apzināšana Eiropas līmenī un aktīvāka sporta projektu pieteikšana diasporas atbalsta instrumentos, ko īsteno Ārlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds un citas iesaistītās institūcijas.

Uzziņai par sadarbības iespējām diasporā sporta jomā ir iespēja sazināties ar Raivi Orbu (ELA) pa e-pastu: sports@ela.lv.