Seminārs sporta pedagogiem

Latvijas Olimpiskā akadēmija sadarbībā ar Latvijas Treneru tālākizglītības centru 2022. gada 18.augustā organizēja semināru pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolu sporta skolotājiem Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā. Seminārā piedalījās 38 dalībnieki no Talsu, Liepājas, Tukuma, Kuldīgas un Dienvidkurzemes novadiem.

Savā pieredzē ar semināra dalībniekiem dalījās lektores Antra GULBE  un Jana KOLBINA – BIRZNIECE.

Lai nodrošinātu katram bērnam iespēju izzināt un izkopt savas dotības, ikvienam pedagogam jāspēj profesionāli veidot tādu mācību vidi, kurā tiek nodrošināta iespēja sekmēt personības attīstības potenciālu, atklāt savu individualitāti, pilnvērtīgi iesaistīties visās dzīves norisēs, attīstīt spēju būt radošam, veiksmīgam un laimīgam cilvēkam.

Seminārā Sporta pedagogi tika iepazīstināti ar Latvijas Olimpiskās akadēmijas izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem un jaunumiem olimpiskajā kustībā.