Biedrība “Latvijas Olimpiskā akadēmija” reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2003.gada 4.martā.

Reģ.nr. 40008073021

Konta nr. LV22TREL 9152210000000

Adrese: Brīvības iela 333- 307, Rīga, LV-1006, Latvija

Tālrunis: (+371) 67543414, (+371) 28365959

E-pasts: loa@lspa.lv