LOA Sesija studentiem „Studentu atbalsts brīvprātīgo kustībai Latvijā”

Sesijā piedalījās 29 studenti no 5 Latvijas augstskolām  – Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas, Liepājas Universitātes, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, Rēzeknes augstskolas.

Sesiju vadīja LOA prezidents, Latvijas Sporta pedagoģijas rektors Jānis Žīdens un LOA viceprezidente Biruta Luika.

Sesijā par studentu sportu Latvijā uzstājās Latvijas Augstskolu sporta savienības priekšsēdētājs Uldis Švinks. Godīgas spēles principus sportā un ikdienā raksturoja LOA Goda prezidents Uldis Grāvītis. Studentus par paraolimpisko kustību un tās attīstību Latvijas un pasaules mērogā informēja Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas prezidente Aija Kļaviņa, savukārt Maruta Murovska no Olimpisko sacensību aģentūras stāstīja par brīvprātīgo kustību sportā un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas maģistrante Aiga Dombrovska dalījās savā brīvprātīgā darba pieredzē. Pekinas olimpisko spēļu dalībnieks un Londonas olimpisko spēļu kandidāts, Latvijas Sporta pedagoģijas students Māris Urtāns dalījās pieredzē, kā apvienot lielo sportu ar studijām, kā arī atbildēja uz  neskaitāmajiem dalībnieku jautājumiem par olimpiskajām spēlēm , gatavošanos tām, sportistu dienas režīmu utt.

Sesijas dalībnieki piedalījās arī sporta aktivitātēs- stafetēs un otro sesijas dienu iesāka ar rīta rosmi peldbaseinā.

Dalībniekiem sesijā bija iespēja gan papildināt zināšanas, iegūt informāciju par iespēju iesaistīties brīvprātīgo darbā,  gan labāk iepazīt un nodibināt kontaktus ar citu augstskolu studentiem.

Sesijas noslēgumā studenti veicot grupu darbu – izstrādāja ieteikumus, kā veicināt brīvprātīgo darbu Latvijā.

Studentu priekšlikumi :

  • Vairāk informāciju masu mēdijos, sociālos portālos un sabiedriskā transporta pieturvietās u.c.;
  • Pasākumos un projektos iesaistīt vairāk slavenas personības;
  • Izveidot apliecinājuma karti brīvprātīgajiem;
  • Integrēt skolu un augstskolu programmās.