KONKURSS JAUNIEŠIEM

Konkursu “Olimpiskā kustība vakar, šodien, rīt” rīko Latvijas Olimpiskā akadēmija.

Konkursa dalībnieki: ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 20 līdz 30 gadiem, kurš brīvi komunicē latviešu un angļu (vai franču) valodā.

Konkursa uzdevums: izveidot videointerviju/videostāstu, kurā tiek atspoguļota kāda no konkursa tēmām:

• Uzmundrinājums Latvijas olimpietim/-šiem ceļā uz XXXIII Olimpiādes spēlēm Parīzē.
• Kas olimpiešus sagaida XXXIII Olimpiādes spēlēs Parīzē?
• Olimpieša/-tes/-u atmiņas par savu dalību olimpiskajās spēlēs.

Darbi jāiesūta elektroniski: loa@lspa.lv līdz 2024. gada 5. martam.

Nolikums: http://loa.lv/wp-content/uploads/2024/02/Nolikums_-LOA_konkurss_2024.pdf

Plakāts: http://loa.lv/wp-content/uploads/2024/02/LOA_konkurss_2024.pdf