LOA biedri

LOA var iestāties jebkura rīcībspējīga pilngadīga fiziska persona vai juridiska persona, kuras darbība saistīta ar Olimpisko ideju izpētes un ieviešanas, sporta un Olimpiskās izglītošanas jautājumiem un radniecisku pasākumu organizēšanu un atbalstīšanu un, kas atzīst LOA Statūtus, Olimpisko Hartu un vēlas piedalīties LOA mērķu sasniegšanā un uzdevumu realizēšanā.

Fiziskas personas, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu, var tikt uzņemtas par biedru kandidātiem un darboties ar padomdevēja tiesībām.

Senāts var ievēlēt arī LOA Goda biedrus un LOA Mūža biedrus, kuriem ir padomdevēja tiesības.