Kas ir LOA?

Latvijas Olimpiskā akadēmija dibināta 1989. gadā.

Latvijas Olimpiskā akadēmija ir izglītojoša rakstura sporta sabiedriska organizācija, kas veic Olimpiskās kustības un Olimpisma izpētes darbu un veicina Olimpisko izglītību Latvijā.

Latvijas Olimpiskā akadēmija ir patstāvīga juridiska persona.

Savā darbībā ievēro likumu “Par sabiedriskām organizācijām un to apvienībām”, SOA (Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas) aktus, kā arī Olimpiskās Hartas principus un Latvijas Olimpiskās komitejas statūtu noteikumus par Olimpisko ētiku un izglītību.

LOA organizē

 • Mācību sesijas;
 • Lasījumus;
 • Konkursus;
 • Izstādes;
 • Metodisku materiālu izdošanu;
 • Sporta pasākumus;
 • Piedalīšanos Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas pasākumos.

LOA Mērķi un uzdevumi

Akadēmijas darbības mērķis ir veicināt Olimpisko ideju izzināšanu un izplatību un atbalstīt LOK pasākumus Olimpiskās vēstures izpētes, izglītības, sporta zinātnes un Olimpiskās kustības popularizēšanas jomās.

Akadēmijas uzdevumi ir:

 • Olimpiskās kustības un antīko Olimpisko spēļu pamatprincipu un ideālu studēšana un popularizēšana;
 • Olimpiskās kustības vadības institūciju (SOK, Starptautisko sporta veidu federāciju, Nacionālo olimpisko komiteju, SOA u.c.) un to darbības metožu un sakaru izpēte;
 • Olimpisko spēļu problēmjautājumu (dopings, komercializācija, masu mēdiji u.c.) izzināšana un izskaidrošana sabiedrībā;
 • Sadarbība ar LOK, SOA, Nacionālajām olimpiskajām akadēmijām, piedalīšanās to pasākumus un programmās, sadarbība ar citu valstu speciālistiem;
 • SOK un SOA oficiālo valodu apgūšanas veicināšana;
 • Sporta, zinātnes, kultūras un mākslas un ekonomikas nozaru sadarbības sekmēšana Latvijā un ārpus tās;
 • Olimpiskajai kustībai veltītu publikāciju sagatavošana un izdošana;
 • Sporta muzeju, bibliotēku un cita veida Olimpisko ideju popularizēšanas centru veidošanas atbalstīšana;
 • Izglītojošu un sporta pasākumu organizēšana;
 • Cita ar Olimpiskās kustības popularizāciju saistīta darbība.