RENOVĒTA STARPTAUTISKĀS OLIMPISKĀS AKADĒMIJAS MĪTNE

Pēc Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas prezidenta Isidorosa Kouvelosa uzaicinājuma Ivans Klementjevs piedalījās Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas 60. gadadienas svinībās un renovētās ēkas atklāšanā š. g. 17. oktobrī Olimpijā. Ceremonijā piedalījās: Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidents Tomass Bahs, četri SOK viceprezidenti un SOK locekļi, kā arī Grieķijas Republikas prezidente Katerina Sakellaropoulou, Grieķijas Olimpiskās komitejas un Eiropas Olimpiskās komitejas prezidents Spiross Kapraloss.

Pasākumā piedalījās Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas pirmās grupas students Konrado Durantes, kurš 1961. gadā bija 1. SOA studentu sesijas dalībnieks, un jau 1963. gadā bija viens no Spānijas Nacionālās Olimpiskās akadēmijas dibinātājiem.  Arī Tomass Bahs bijis Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas students 1983. gadā.

Starptautiskā Olimpiskā komiteja ir ieguldījusi Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas renovācijā 13,5 miljonus eiro un turpinās investēt līdzekļus tās uzlabošanā. 18 mēnešu laikā tika izremontēti istabu numuri sportistu izmitināšanai, dušas telpas, atpūtas istaba, ēdamistaba, virtuve, atjaunotas akadēmijas mācību telpas. Pilnībā tika aprīkota ugunsaizsardzības sistēma, kas pierādīja savu nepieciešamību, kad ap akadēmijas teritoriju šogad plosījās plaši ugunsgrēki.

2021. gada 18. oktobris

SPORTA PEDAGOGI TIEKAS OLIMPIJĀ

Starptautiskajā Olimpiskajā akadēmijā Grieķijā no 1.-7. jūlijam notika 13. Starptautiskais seminārs augstāko sporta izglītības iestāžu mācībspēkiem.
Seminārā piedalījās 67 dalībnieki no 17 valstīm, Latviju šajā seminārā pārstāvēja Latvijas Universitātes docents, LOA senators Ilvis ĀBEĻKALNS.
Semināra galvenā tematika veltīta Olimpiskajai diplomātijai un mieram, lai izglītotu jauniešus, sportistus un trenerus. Lekciju un semināru laikā dalībnieki dalījās pieredzē par tādiem svarīgiem jautājumiem kā: dopings, migrācija, sportistu pāreja no vienas valsts uz citu, jauno sportistu pārslodze treniņu procesā un kā sekmēt bērnu, jauniešu fiziskās aktivitātes mūsdienu tehnoloģiju laikmetā.

2019. gada 12. jūlijs

LOA KONKURSA UZVARĒTĀJI DODAS UZ GRIEĶIJU

Latvijas Olimpiskā akadēmija ikgadējā konkursa uzvarētāji Elīna PAIKENA un Harijs ĀBOLIŅŠ no 1. līdz 15. jūnijam piedalījās 59. Jauniešu sesijā Olimpijā, Grieķijā.

Elīna-Paikena_iespaidi-Olimpijā Lejuplādēt
2019. gada 1. jūnijs

SEMINĀRĀ GŪTAIS

LSPA doktorantūras students Einārs Pimenovs atgriezies no Olimpijas (Grieķija), kur kopā ar citiem jauniem zinātniekiem  studēja 25. Starptautiskajā seminārā.  Kā atzīmē Einārs “Mums katru darba dienu bija interesantas, vērtīgas lekcijas. Daudzas tika orientētas uz sevis izprašanu un lika aizdomāties par sporta mērķiem un uzdevumiem. Paldies LSPA pasniedzējiem   un  LOA par to, ka deva iespēju man iespēju studijām Starptautiskajā Olimpiskajā akadēmijā. Esmu gandarīts par šo braucienu! Esmu apņēmības pilns darboties ar saviem audzēkņiem un sabiedrību izaugsmes labā !”

Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas 25. seminārs notika no 1.-30. septembrim, tajā piedalījās  25 jaunie zinātnieki no Turcijas, Horvātijas, Indijas, Jordānijas, Vācijas, Itālijas, Krievijas, Albānijas, Beļģijas, Taizemes, Brazīlijas, Spānijas, ASV, Norvēģijas, Ķīnas, Čehijas, Kanādas, Polijas, Latvijas, Taivānas, Austrālijas.

2018. gada 1. oktobris

JAUNIEŠU SESIJA GRIEĶIJĀ

Latvijas Olimpiskās akadēmijas konkursa „Olimpiskā kustība vakar, šodien, rīt” uzvarētāji Elīna Zaļkane un Kristaps Zaļkalns no 16.-30.jūnijam piedalījās Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas 58. Starptautiskajā jauniešu sesijā Olimpijā (Grieķijā).

 Sesijas galvenais temats bija: ““Sportists, kā paraugs sportā un dzīvē”. Būtiskākais, kas tika apspriests sesijā  – Izaicinājumi, ar kuriem jāsastopas sportistam, esot par paraugu citiem.         

Šīs sesijas atklāšanas ceremonija notika PNYX kalnā (Hill of PNYX), kurš atrodas Atēnu centrā. Atklāšanas ceremonija sastāvēja no vairākām daļām, kuru laikā sesijas dalībniekus priecēja dažādi muzikāli priekšnesumi, kā arī ar runu uzstājās: Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas prezidents –Michael Fysentzidis, Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidents Thomas Bach, Helēnas Olimpiskās komitejas prezidents –Spyros Capralos.                 

Kopumā sesijā piedalījās 176 dalībnieki, no 77 dažādām valstīm. Visiem sesijas dalībniekiem bija lieliska iespēja gūt neaizmirstamus iespaidus un pieredzi, iepazīstot dažādas kultūras, sporta veidus, iepazīstot patiesu Olimpisko garu un Olimpisko spēļu dzimšanas vietu.  Pavisam 12 profesori un sporta speciālisti vadīja lekcijas sesijas dalībniekiem.

Sesijas laikā notika arī dažādi sociālie vakari, kuros katras valsts pārstāvjiem tika dota iespēja prezentēt savu valsti, brīvi izvēlētā veidā – dažādas ēdienu degustācijas, loterijas, tradicionālās tautas dejas, spēles un citas aktivitātes.
 Grieķijā kopumā tika pavadītas divas nedēļas, no kurām 12 dienas tika pavadītas Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas ciematā Olimpijā. Šis bija ļoti interesants un aizraujošs laiks! Sesijas laikā bija dažādas ekskursijas, kuru laikā bija iespēja iepazīt gan demokrātijas „šūpuli”, gan vietu, no kuras tika nesta olimpiskā uguns uz Olimpiskajām spēlēm, kā arī iepazīt dažādu kultūras.

 

Elīnas Zaļkalnes pieredzes stāsts        Olimpisms – dzīves filosofija ikvienam!

Kristapa Zaļkana pieredzes stāsts          Kristaps Zaļkalns- Olimpiska sesija

2018. gada 12. jūlijs

NACIONĀLO OLIMPISKO AKADĒMIJU PREZIDENTI TIEKAS OLIMPIJĀ

Lai dalītos pieredzē un apspriestu aktuālos jautājumus Olimpijā (Grieķijā) pulcējusies 140 nacionālo olimpisko akadēmiju pārstāvji no 90 valstīm.

Latviju 14.  NOA prezidentu sesijā no 6.līdz 12.maijam pārstāv LOA prezidents Ivans KLEMENTJEVS

Lasīt vairāk : http://ioa.org.gr/the-2018-international-olympic-academy-sessions-begin/

The 2018 International Olympic Academy Sessions begin

2018. gada 8. maijs

STUDIJAS OLIMPIJĀ

LSPA dokorantūras students Aleksandrs ASTAFIČEVS no 1. līdz 30. septembrim piedalījās Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas seminārā Olimpijā studējot olimpiskās vērtības kopā ar citiem jaunajiem zinātniekiem no visas pasaules.  Sesijā piedalījās 32. dalībnieki, kuri pārstāvēja 24 valstis aptverot visus 5 kontinentus. Galvenā sesijas tēma  “Olimpiskās spēles un Olimpiskā kustība: Pagātne, Tagadne un Nākotne – Analīze no vēsturiskās, filozofiskās un sociālās perspektīvas.’’

 Aleksandra atskats : “Šīs sesijas galvenais mērķis bija radīt nepieciešamos apstākļus, sava pētījuma izstrādē, dalīties ar pieredzi, ģenerēt jaunas idejas un veicināt izprati par Olimpisko ideālu un vērtību  nozīmi. Sesijas ietvaros apskatījām vairākus, vēsturiski svarīgus objektus – Akropoli, Delfus, Panatinaiko stadionu, kā arī vairākus arheoloģijas un vēstures muzejus. Kopā ar mums, šajā sesijā piedalījās arī pasniedzēji no Austrijas, Brazīlijas, Grieķijas, Kanādas un Vācijas, kuri mums stāstīja par Olimpisko spēļu paradigmām, aktuālām vispasaules problēmām un dalījās ar savu redzējumu par nākotnes izaugsmes iespējām. Tika veidotas diskusiju grupas, kurās katram bija iespēja izteikt savu viedokli un uzklausīt citus. Ārpus mācību procesa, katru dienu mūs vienoja sports. Rīkojām dažādas aktivitātes, spēlējām spēles, mācījāmies viens no otra.

Šī mēneša laikā tika iegūta milzīga pieredze, komunicējot un sadarbojoties ar cilvēkiem no dažādām valstīm. Tika īstenots viens no Olimpiskās kustības galvenajiem mērķiem – ar sporta palīdzību izglītot jaunatni draudzības un savstarpējās sapratnes garā, sekmēt dialogu starp tautām, izskaust aizspriedumus un stereotipus.”

2017. gada 3. oktobris

JAUNIEŠU SESIJA OLIMPIJĀ

Latvijas Olimpiskās akadēmijas  konkursa „ Olimpiskā kustība: vakar, šodien, rīt” uzvarētāji Gita Jakovļeva un Kārlis Vītoliņš no 11.-25.jūnijam piedalījās 56. Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas sesijā jaunajiem dalībniekiem Olimpijā (Grieķijā).

Sesijas tēma: “Olimpiskās vērtības vides saglabāšanai un aizsardzībai”

Sesijā piedalījās 155 jaunieši no 86 valstīm.

Dalībnieku iespaidi: 

 
2016. gada 26. jūnijs

STARPTAUTISKĀS OLIMPISKĀS AKADĒMIJAS SESIJA NACIONĀLO OLIMPISKO AKADĒMIJU PĀRSTĀVJIEM

No 7.-14.maijam Olimpijā norisinājās ikgadējā sesija nacionālo olimpisko akadēmiju pārstāvjiem, kurā Latviju pārstāvēja LOA Senāta locekle, Rīgas Austrumu vidusskolas sporta skolotāja Irina Tihomirova.

Sesijas tēma  “Olimpiskā izglītība kā līdzeklis attīstībai un ilgtspējai”. Sesijā piedalījās 103 dalībnieki no 80 valstīm.

2016. gada 16. maijs

AUGSTSKOLU PEDAGOGI TIEKAS OLIMPIJĀ

Starptautiskā Olimpiskā akadēmijā  jau 11. reizi notika Starptautiskā sesija augstskolu pedagogiem. Sesijā piedalījās 63 dalībnieki un pasniedzēji no 33 valstīm. Sesijas tēma : “Sports kā līdzeklis ilgtspējai un attīstībai”. Šajā sesijā Latviju pārstāvēja Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas docente Signe Luika un maģistrantūras vadītāja Tatjana Ņikiforova.
Atklāšanas ceremonijā dalībniekus uzrunāja Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas prezidents  Isidors Kouvelos.
No 10.-17. jūlijam sesijas dalībnieki uzklausīja vairākas lekcijas :

 • Prof. Dr. Konstantinos GEORGIADIS (GRE) “Olimpiskās spēles Atēnās 2004: desmit gadus pēc to iestudējums”.
 • H.E. Pál Schmitt kungs (HUN)”Sports un vide”.
 • Prof. Andrea Kathryn TALENTINO (ASV)  “Olimpiskā kustība: kopienas dialogs un miers”.
 • Asoc. Prof. Dr. Uzdot Vest Christiansen (DEN) “Dopings kā izaicinājums integritātes nodrošināšanai “.
 • Asoc. Prof. Dr. Kyriaki KAPLANIDOU (GRE)”Mantojums, ilgtspējas un sociālā atbildība olimpiskajās spēlēs”.
 • Asoc. Prof. Dr. Xue Qiu (CHN) “Saistība starp urbanizāciju un  sportu pilsētā”.

2015. gada 18. jūlijs

21. SOA SEMINĀRS OLIMPIJĀ

No 1.- 29. septembrim LSPA maģistrantūras studente, Latvijas Augstskolu sporta savienības  izpilddirektore Andra Priedniece piedalījās Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas  (SOA) seminārā  Olimpijā (Grieķijā). Šajā SOA programmā iesaistās pēcdiploma studenti, kuri pēta jautājumus, uzlabo savas zināšanas un veic pētījumus, kas saistīti ar sportu un olimpisko kustību.21. SOA  seminārā piedalās 38 studenti no 26 pasaules valstīm. Semināra tēma : „Olimpiskās vērtības izglītībā”.

Andras Priednieces iespaidi Olimpijā.Semināra programma bija informatīvi piesātināta, kuru veidoja 4 cikli:

 • 1. – 8. septembris: ”Antīkās Olimpiskās spēles un to filozofija” (“The Ancient Olympic Games and their Philosophy”). Lekcijas vadīja Prof. Dr. Paul CHRISTESEN (USA) un Prof. Dr. Ingomar WEILER (AUS).
 • 9. – 15. septembris: “Olimpisko spēļu atdzimšana un to vēsture, modernā Olimpiskā kustība” (“The modern Olympic Movement, the revival of the Olympic Games and the history of the modern Olympic Games”). Lekcijas vadīja Prof. Dr.  Kostantinos GEORGIADIS (GRE),  Prof. Dr. Wojciech LIPONSKI (POL) un Prof. Dr. Stephan WASSONG (GER).
 • 15. – 22. septembris: „ Olimpiskā izglītība un moderno Olimpisko spēļu sociālpolitiskie aspekti (“Olympic Education and socio-political aspects of the modern Olympic Games (media and communication, management, organisation and marketing”). Lekcijas vadīja Prof. Dr. Małgorzata BRONIKOWSKA (POL) un Prof. Dr. Holger PREUSS (GER).
 • 22. – 29. septemberis: „ Olimpiskās kustības ētiskās un filozofiskās problēmas; sportistu tiesības modernajā Olimpiskajā kustībā” (“The ethical and philosophical issues of Olympism as well as the athletes’ rights in the modern Olympic Movement”)
  Lekcijas vadīja Prof. Dr. Michael McNAMEE (GBR) un Prof. Dr. Cameron MYLER (USA).

Pirms lekcijām Olimpiskajā akadēmijā tika sniegta iespēja aplūkot vēsturiskos Olimpiskos objektus  – Atēnu dievietei veltītos tempļus Akropolē un Jauno Akropoles muzeju; elipses veida Panathenaic stadionu, Nacionālo arheoloģisko muzeju, brīvdabas akmens amfiteātri Epidauros. Viesojāmies arī Nemejas stadionā, kur, pateicoties lieliskajam ekspertam un pētniekam par senajām olimpiskajām spēlēm S. G. Milleram (Stephen G. Miller), ”atgriezāmies” Senajā Grieķijā, veicot no senākajiem starta blokiem startus, kas ļāva iejusties un izbaudīt nedaudz  antīko olimpisko spēļu elpu un sacensību garu. Vēstures ainās ieskatījāmies arī pēc lekcijām, noslēdzot šo semināru ar Acronsfplia cietoksni un Delfus.  Ierodoties Starptautiskajā Olimpiskajā akadēmijā, semināri turpinājās par senajām olimpiskajām spēlēm un to filozofiju. Profesori Paul CHRISTESEN un Ingomar WEILER dalījās ar mums savās zināšanās, apmeklējot Olimpijas stadionu un muzeju. Savas jauniegūtās zināšanas mēs varējām pielietot praksē, noorganizējot Internacionālās Olimpiskās akadēmijas stadionā pieccīņas sacensības, kuras sastāv no skriešana, tāllēkšana, diska mešana, šķēpa mešana un cīņas sports. Jāpiebilst, ka diska mešanas un šķēpa mešanas sacensības dalībniekiem sagādāja vislielāko izaicinājumu.

Par mūsdienu Olimpisko kustību, Olimpisko spēļu atdzimšanu un mūsdienu olimpisko spēļu vēsturi, kā arī ar Olimpiskā mantojuma sociālajiem aspektiem tika diskutēts otrajā semināra nedēļā profesoru Kostantinos GEORGIADIS (GRE),  Wojciech LIPONSKI (POL) un Stephan WASSONG (GER) vadībā. Jāuzsver, ka profesors Wassongs ļāva izprast padziļināt atlēta lomu Olimpiskajā kustībā, proti, atlēts kā parauga modelis ( role model) . Diskusijas par dopinga problēmām un duālo karjeru ir tikai neliels ieskats atlētu ikdienas dzīves norisē un problēmās.

Tēmu bloku par olimpisko izglītību vadīja Prof. Dr. Małgorzata BRONIKOWSKA (POL), kura uzsvēra un demonstrēja praktisko pusi olimpiskajā izglītībā, prezentējot rotaļas un spēles, kas ļauj integrēt Olimpisko izglītību praksē.  Prof. Dr. Holger PREUSS (GER) runāja par sociālpolitiskiem aspektiem mūsdienu olimpiskajās spēlēs (mediji un komunikācija, menedžments, organizācija un mārketings), īpašu nozīmi piešķirot problēmai atrast Olimpisko spēļu rīkotājvalsti, kas negatīvi ietekmē Olimpisko spēļu attīstības procesu.

Savukārt semināra noslēgumā tika prezentētas tēmas par Olimpiskās kustības ētikas un filozofiskajiem jautājumiem (Prof. Dr. Michael McNAMEE), kā arī atlētu tiesībām un likumiskiem jautājumiem (Prof. Dr. Cameron MYLER).

Semināra laikā notika aktīvas diskusijas un grupu darbs gan par olimpisko filozofiju, olimpisko izglītību un vēsturi, kā arī menedžmenta problēmām kā rīkotājvalstu trūkums un olimpisko sportu ēku  izmantošana pēc Olimpiskajām spēlēm. Semināra noslēgumā tika prezentēti darbu grupas rezultāti, kas iespējams spēj rast atbildes uz dažiem jautājumiem.

Sesijas laikā nozīmīga loma tika pievērsta arī semināru dalībnieku prezentācijām, darbam bibliotēkā un sporta aktivitātēm. Dalībnieku prezentācijas veidoja diskusiju tēmu daudzveidību, kas ļāva arī paplašināt zināšanas vairākās jomās. Savukārt sporta aktivitātes ļāva iepazīt semināra kolēģus labāk un sekot Olimpiskajam moto: „ Citius, Altius,Fortius”.

Ne tikai sporta laukumā mēs vēlējāmies sasniegt iecerēto “ātrāk ,augstāk, spēcīgāk!”, bet arī semināra lekcijās un ārpus tām, cienot arī Olimpiskās vērtības – draudzība, respekts un ekselence.

Atvadoties no Olimpisko spēļu šūpuļa vietas – Olimpijas, vēlos tikai teikt trīs vārdus: draudzība, respekts un ekselence!

2014. gada 5. oktobris

STARPTAUTISKĀ STUDENTU SESIJA OLIMPIJĀ

Latvija Olimpiskās akadēmijas ikgadējā konkursa uzvarētāji LSPA studenti Kristīne Karšniece un Gatis Mašals no 15.-29.jūnijam piedalījās 54. Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas sesijā jaunajiem dalībniekiem Olimpijā (Grieķijā). Sesijas tēma : “Olimpiskās vērtības”.

Sesijā piedalījās 170 jaunieši no 96 valstīm.
Ar Kristīnes un Gata iespaidiem  Grieķijā varat iepazīties šeit :

Kristīne Karašniece

Gatis Mašals

2014. gada 4. augusts