LOA biedri

LOA var iestāties jebkura rīcībspējīga pilngadīga fiziska persona vai juridiska persona, kuras darbība saistīta ar Olimpisko ideju izpētes un ieviešanas, sporta un Olimpiskās izglītošanas jautājumiem un radniecisku pasākumu organizēšanu un atbalstīšanu un, kas atzīst LOA Statūtus, Olimpisko Hartu un vēlas piedalīties LOA mērķu sasniegšanā un uzdevumu realizēšanā.

Fiziskas personas, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu, var tikt uzņemtas par biedru kandidātiem un darboties ar padomdevēja tiesībām.

Senāts var ievēlēt arī LOA Goda biedrus un LOA Mūža biedrus, kuriem ir padomdevēja tiesības.


LOA prezidents,
Olimpiskais čempions

Ivans Klementjevs


LOA viceprezidente, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas asociētā profesore

Antra Gulbe


LOA viceprezidents,
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesors

Jānis Žīdens

LOA izpilddirektore,
Latvijas Treneru tālākizglītības centra direktore

Aiga Paikena

LOA senatore, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesore

Agita Ābele

LOA senators, Latvijas Universitātes asociētais profesors

Ilvis Ābeļkalns

LOA senators, LR Saeimas deputāts

Raimonds Bergmanis

LOA senatore, Latvijas Sporta muzeja direktore

Agra Brūne

LOA senators, Latvijas Florbola savienības valdes loceklis

Andris Dzenis

LOA senatore, Latvijas Sporta veterānu - senioru savienības revīzijas komisijas locekle

Rita Jumiķe

LOA senatore, Pensionēta Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas docente

Biruta Luika

LOA senatore, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas docente

Signe Luika


LOA senatore, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas maģistrantūras un doktorantūras vadītāja

Tatjana Ņikiforova


LOA senatore, Rīgas Austrumu vidusskolas sporta skolotāja

Irina Tihomirova


LOA senatore, Rīgas Tehniskās universitātes profesore

Alīda Zigmunde

Goda prezidents

Uldis Grāvītis