SEMINĀRS VALMIERAS OLIMPISKAJĀ CENTRĀ

XXXII Olimpiādes spēļu gaisotnē 3. augustā Valmieras Olimpiskajā centrā notika LOA seminārs pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem „Olimpiskā izglītība pirmsskolā un sākumskolā”.  Seminārā piedalījās 22 Valmieras novada pedagogi. 

Lektores: Irina Tihomirova, Jana Kolbina – Birzniece un Antra Gulbe.

2021. gada 3. septembris

LOA senatore Jana Kolbina – Birzniece
LOA senatore Jana Kolbina – Birzniece

SEMINĀRS DAUGAVPILS OLIMPISKAJĀ CENTRĀ

Ievadot LOK izsludināto “Olimpisko mēnesi” 24. augustā Daugavpils Olimpiskajā centrā notika LOA seminārs pirmsskolas un sākumskolas sporta pedagogiem „Olimpiskā izglītība pirmsskolā un sākumskolā”. Semināra 23 dalībniekiem tika sagatavotas divas lekcijas : Antra GULBE “Olimpiskie principi sporta nodarbībā un ikdienā” un Jana KOLBINA – BIRZNIECE “Sports caur valdorfpedagoģijas prizmu”. Ikviens semināra dalībnieks saņēma LOA izstrādāto plakātu “SPORTA ALFABĒTS”, kas būs noderīgs palīgs pirmsskolas bērniem apgūstot burtus.

2020. gada 24. augusts

SEMINĀRS “OLIMPISKĀ IZGLĪTĪBA PIRMSSKOLĀ UN SKOLĀ”

16. martā  Latvijas Olimpiskā akadēmija sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju  atkārtoti organizēja semināru pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolas sporta skolotājiem OLIMPISKĀ IZGLĪTĪBA PIRMSSKOLĀ UN SKOLĀ.

Seminārā piedalījās : 26 pedagogi 

Semināra dalībnieki guva informāciju,  kā dažādos mācību priekšmetos iekļaut olimpiskās izglītības jautājumus, kā sekmēt pirmsskolas vecuma bērna personības daudzpusīgu attīstību un veidot labvēlīgu vidi izglītošanai. Semināra laikā  notika pieredzes apmaiņa par olimpiskās dienas/ nedēļas organizēšanu pirmsskolas izglītības iestādē un skolā. Semināru vadīja: LSPA asoc. prof., Dr.paed. Antra Gulbe, LSPA prof., Dr.paed. Agita Ābele un Rīgas Valdorfskolas skolotāja Jana Kolbina.

2018. gada 16. marts

SEMINĀRS “OLIMPISKĀ IZGLĪTĪBA PIRMSSKOLĀ UN SKOLĀ”

26. janvārī Latvijas Olimpiskā akadēmija sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju organizēja semināru pirmsskolas izglītības iestāžu un sākumskolas sporta skolotājiem OLIMPISKĀ IZGLĪTĪBA PIRMSSKOLĀ UN SKOLĀ.

Seminārā piedalījās : 33 pedagogi no Jelgavas, Madonas, Ventspils,Limbažu, Ikšķiles, Tukuma, Cēsu novadiem, kā arī no Rīgas.

Semināra dalībnieki guva informāciju,  kā dažādos mācību priekšmetos iekļaut olimpiskās izglītības jautājumus, kā sekmēt pirmsskolas vecuma bērna personības daudzpusīgu attīstību un veidot labvēlīgu vidi izglītošanai. Semināra laikā  notika pieredzes apmaiņa par olimpiskās dienas/ nedēļas organizēšanu pirmsskolas izglītības iestādē un skolā. Semināru vadīja: LSPA asoc. prof., Dr.paed. Antra Gulbe, LSPA prof., Dr.paed. Agita Ābele, Rīgas Austrumu vidusskolas sporta skolotāja Irina Tihomirova un Rīgas Valdorfskolas skolotāja Jana Kolbina.

2018. gada 26. janvāris