LOA Sesija studentiem „Studentu atbalsts brīvprātīgo kustībai Latvijā”

Sesijā piedalījās 29 studenti no 5 Latvijas augstskolām  – Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas, Liepājas Universitātes, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas, Rēzeknes augstskolas. Sesiju vadīja LOA prezidents, Latvijas Sporta pedagoģijas rektors Jānis Žīdens un LOA viceprezidente Biruta Luika. Sesijā par studentu sportu Latvijā uzstājās Latvijas Augstskolu sporta savienības priekšsēdētājs Uldis Švinks. Godīgas spēles principus sportā un