9. SOA sesija augstāko mācību iestāžu pārstāvjiem

9. Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas sesijā augstāko mācību iestāžu pārstāvjiem piedalījās 71 dalībnieks no 45 pasaules valstīm. Sesijas tēmas – “Olimpisms” un„Kā dažādu kultūru sporta tradīcijas bagātina olimpisko izglītību”.

Ceļojums uz Grieķiju telpā un laikā

Hi, everybody! Ar šo draudzīgo sveicienu mēs,9. Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas sesijas mācību spēkiem un augstāko mācību iestāžu pārstāvjiem, dalībnieki uzrunājam „meilos” viens otru jau atgriežoties savās mītņu zemēs.

Pulcējušies kopā no 45 pasaules valstīm, kopskaitā 71 dalībnieki, veidoja atraktīvu, darboties gribošu cilvēku kopu, kas Starptautiskās Olimpiskās Akadēmijas mītnē Olimpijā (Grieķija) laipnu, draudzīgu cilvēku aprūpēti baudījām Grieķijas sauli un dabu.

Sesijas tēma – “Olimpisms” ; „Kā dažādu kultūru sporta tradīcijas bagātina olimpisko izglītību”.

Seši lektori un daudzi dalībnieki  savos referātos apsprieda un dalījās savā redzējumā un pieredzē pirmajās sesijas dienās, bet grupu darbs deviņās daudznacionālajās kopās turpinājās nākošajās dienās. Atšķirība valodā, viedokļos, izglītības sistēmās nebija par šķērsli veidot interesantu prezentāciju, bagātinot olimpiskās izglītības iespējas ar dažādu kultūru sporta tradīcijām.

Tomēr vislielāko iespaidu atstāja senās Olimpijas apmeklējums. Vēsture atdzīvojās, radot unikālu līdzpārdzīvojumu notikumiem pirms 3 tūkstoš gadiem. Tās vairs nebija senās drupas, bet reāli laika un notikumu liecinieki. Vai spēsim ar savu skatījumu, stāstījumu iedvesmot studentus, kā to emocionāli vēstīja gidi?

Tas ir sapnis, ko izdevās piedzīvot ar Latvijas Olimpiskās akadēmijas atbalstu!

Varbūt vēl kādreiz izdosies nokļūt senajā Olimpijā!?

Ar cieņu

Dzintra Grundmane

Dr.paed.,LU docente