18.SOA seminārs pēcdiploma apmācības studentiem

No 2.līdz 30.septembrim Starptautiskā Olimpiskā akadēmija savā mītnē Olimpijā uzņēma 35 pārstāvjus no 27 pasaules valstīm 18.Starptautiskajā olimpiskās izglītības seminārā pēcdiploma apmācības studentiem.   Latviju šajā seminārā pārstāvēja Latvijas Sporta pedagoģijas asistente, doktorantūras 4. kursa studente Signe Luika. Semināra tēma: „Olimpiskās spēles un olimpiskā kustība: pagātne, tagadne un nākotne – analīze no vēsturiskās, filozofiskās un sociālās perspektīvas” un īpašā tēma: „Starptautiskā Olimpiskā akadēmija: 50 gadi olimpiskajai izglītībai – nākotnes perspektīva”.

 

Seminārā veiksmīgi tika apvienota izglītība, kultūra un sports.

Semināra lekciju darbs tika dalīts trīs galvenajās tēmās. Pirmā tēma: olimpisma vēsture, kurā kā lektori uzstājās prof.E.Albanidis (Grieķija), prof. V.Raschke un prof. T.Scanlon (ASV); otrā tēma: sporta menedžments – kurā vadošie lektori bija prof.H.Preuss (Vācija), prof.J.Segrave (ASV), prof. K.Uchimi (Japāna); trešā tēma: sporta filozofija un socioloģija, kurā kā lektori bija prof. Li – Hong HSU (Taivāna), prof.S.Loland (Norvēģija) un prof. H. Reida (ASV). Liela uzmanība tika veltīta semināra dalībnieku pētījumu prezentācijām, notika darbs arī bibliotēkā pie lekciju materiālu padziļinātas izpētes, kā arī tika organizētas diskusiju grupas, lai diskutētu par lekciju tēmām.

Semināra organizatori nodrošināja dalībniekiem bagātīgu Grieķijas kultūras mantojuma apskati: Akropoles muzejs, Akropole, pirmais olimpiskais stadions, Epidaurs, Acronafplia, Mikēnas, Nemea un Delfi.

Sportiskās aktivitātes bija neatņemama semināra sastāvdaļa –katru dienu dažādas, pēc dalībnieku spējām un izvēles – basketbols, volejbols, ūdenspolo, joga u.c. sporta veidi.