Piemiņas brīdis LIKTEŅDĀRZĀ

Ik gadu 13. jūlijā Latvijas Sporta veterānu – senioru savienība pulcējas Likteņdārzā pie piemiņas vietas, sakopj to un aicina pievienoties ikvienu godināt represijās cietušos sportistus. Šajā brīdī arī Latvijas Olimpiskās akadēmijas biedri pulcējas Likteņdārzā.

2013. gada 13. jūlijā Likteņdārzā izveidota īpaša piemiņas vieta Latvijas represētajiem sportistiem – represiju upuriem. To veido tēlnieka Ojāra Feldberga izraudzītie un izkārtotie laukakmeņi. Piemiņas vieta tapusi ar Latvijas Sporta veterānu – senioru savienības un Latvijas Sporta muzeja iniciatīvu un atbalstu.

Skulpturālajā grupā ir piemiņas plāksne, uz kuras rakstītie dzejnieces Ārijas Elksnes vārdi “No viņiem nedzēšamas gaismas pēdas”. Izdots piemiņas albums, kurā apkopoti visu represijās cietušo Latvijas sporta darbinieku un sportistu vārdi.

Ar visas Latvijas tautas atbalstu uz salas Daugavā, Koknesē, top Likteņdārzs, kas apvieno cilvēku likteņus. Tā ir vieta, kur satiekas pagātne, tagadne un nākotne. Tiekas, lai dotu mierinājumu pagātnei, spēku tagadnei un rosinātu sapņiem nākotnē – tas ir dabas vidē radīts simbols tautas mūžīgai attīstībai.

Iecere radās kā atbilde uz sabiedrībā izjustu nepieciešamību izveidot nacionālu piemiņas vietu 20. gadsimta totalitārajos režīmos cietušajiem un bojā gājušajiem 600 tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju. Likteņdārzs ir atceres dārzs, kas simbolizē Latvijas tautas sāpes par upuriem un apliecina nebeidzamu piemiņu. Pirmie darbi dārzā sākti 2008. gadā īstenojot ainavu Japānas arhitekta Šunmjo Masuno idejas. Likteņdārza radīšanā ar savu darbu un ziedojumiem ir iesaistījušies desmitiem tūkstošu cilvēku un daudzi uzņēmumi.