Olimpiskā nometne “Straumēnos”

Iegūt jaunus draugus, paplašināt redzesloku un piedzīvot un izdzīvot latvisko – ar šādu mērķi nedēļu ilgā nometnē no 29. maija līdz 3. jūnijam Anglijas vidienē tikās jaunieši no Apvienotās Karalistes un Latvijas.

Veselīga dzīvesveida diennakts nometne “Radām kopā!” norisinājās “Daugavas Vanagu” fonda lauku īpašumā “Straumēni”. Ar Latvijas valsts finansiālu atbalstu, sadarbojoties vairākām biedrībām no Latvijas un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijai (LSPA), tajā bija iespēja piedalīties 21 jaunietim vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Kopā tika pulcināti gan diasporas jaunieši Lielbritānijā, gan viņu vienaudži no Latvijas.

Latvijas biedrības “Jaunatnes līderu koalīcija” valdes priekšsēdētāja, viena no nometnes vadītājām Inese Šubēvica komentēja: “Pēdējo četru gadu laikā šī ir jau piektā nometne, ko organizējam Lielbritānijā. Šī jauniešiem ir lieliska iespēja izdzīvot un piedzīvot latvisko caur dažādām aktivitātēm, dažādām tēmām un jomām. Jaunieši ir dažādi, arī viņu intereses ir dažādas. Tāpēc katru reizi nometnē izvēlamies jaunu tēmu, kurai pievērsties. Šoreiz tā bija “Sports, veselīgs dzīvesveids”. Zīmīgi, ka nometne sākās laikā, ka mūsu hokejisti izcīnīja bronzas godalgu pasaules čempionātā”.

Nometnes dalībniekiem nodarbības par olimpisko spēļu norisi, Latviešu sportistu sasniegumiem un veselīgu dzīves veidu vadīja Latvijas Olimpiskās akadēmijas viceprezidente, LSPA asociētā profesore Antra Gulbe, LSPA asociētā profesore Irēna Dravniece un Saldus Jauniešu domes “Es un mēs” pārstāvis Ēvalds Kārkliņš. Nometnes pēdējā dienā dalībnieki organizēja Olimpisko dienu saviem vecākiem, brāļiem un māsām. Kopā aktīvi sportojot laiks aizritēja nemanot. Jauniešu ieguvumi bez latviskuma izzināšanas, zināšanām par sportu Latvijā un jauniem draugiem, organizatori min arī latviešu valodas prasmju attīstīšanu un jaunas metodes, spēles un aktivitātes, ko dalībnieki vēlāk var izmantot savā ikdienā kopā ar ģimeni, draugiem, skolā. Savukārt pašiem nometņu vadītājiem tā katru reizi ir jauna pieredze, kuras iegūšanai “nav pat žēl sirmo matu un negulēto nakšu”. Viņus motivē degsme jauniešu acīs un “prieks, ka kāds no tevis ko paņem…”

RS=Wzolhv8E50_08LznfJnE4qMaNaE-