Ar inovatīvām idejām no Olimpijas

Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas rīkotajā olimpisko komiteju un olimpisko akadēmiju direktoru 16. sesijā Olimpijā (Grieķijā) no 2023. gada 15. līdz 22. jūlijam piedalījās 97 dalībnieki no visiem pasaules kontinentiem.

Sesija, kas aptver plašu olimpisko tēmu loku, darbojas kā dzinējspēks olimpiskās izglītības projektu un iniciatīvu koordinēšanā, plānošanā un īstenošanā. Šie ikgadējie forumi Olimpijā ir atskaites punkts, kas rada apstākļus un iespējas dažādu valstu olimpisko komiteju un olimpisko akadēmiju biedriem gūt iedvesmu un nepieciešamās zināšanas, lai palīdzētu izstrādāt un vadīt olimpiskās izglītības programmas savās valstīs. Forums kalpo kā platforma dialogam, pieredzes apmaiņai un sadarbībai starp olimpisko ideju īstenotājiem.

Šīgada sesijas galvenā tēma bija “Inovatīva olimpisko vērtību izglītība labākai pasaulei”, un apakštēma – “Inovatīva, pielāgota un iekļaujoša olimpisko vērtību izglītība mūsdienu sabiedrības vajadzībām”. Dalībnieki tika iedalīti diskusiju grupās, kurās katram bija iespēja dalīties savā pieredzē un iepazīstināt kolēģus no citām valstīm ar procesiem un pieejām, kuras tiek īstenotas savās valstīs. Prezentējot Latvijas pieeju olimpiskās kustības popularizēšanā, minēju LOA rīkotos bērnu sporta svētkus “Vienoti sportā”, kā arī Vislatvijas rīta vingrošanu. Ārzemju kolēģiem šie piemēri šķita saistoši un iedvesmojoši. Klausoties citu kolēģu pieredzē un inovatīvu ideju realizēšanā savās valstīs, interesants bija Serbijas piemērs, kur nesen tika izveidots virtuāls sporta muzejs, kuru var apskatīt ikviens izmantojot viedierīces (skatīt: https://olimpijskimuzej.rs/virtualtour/). Tika apspriestas arī aktuālās problēmas un turpmākie izaicinājumi, kā arī veidota kopīga stratēģija problēmu risināšanai, balstoties uz katras valsts piemēriem. Sesijas noslēgumā katra grupa prezentēja savas idejas un ierosinājumus citām diskusiju grupām.              

Kopumā brauciens izvērtās ļoti vērtīgs un produktīvs. Bija iespēja iepazīties un izveidot kontaktus ar augstas raudzes speciālistiem, olimpiešiem un dažādu valstu olimpisko komiteju un olimpisko akadēmiju vadītājiem.  

                                                                 Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas 16. sesijas dalībnieks,

LOA senators Aleksandrs Astafičevs