Ķelnē tiekas EOA jaunā Valde

Eiropas Olimpisko akadēmiju (EOA) Valde 2023. gada 30.-31. janvāra sanāksmē izvērtēja Frankfurtē notikušo EOA Kongresu un iecēla darba grupu, lai izstrādātu vadlīnijas EOA komisijām. Valde arī uzsāka EOA “Liesmas Balvu” (Flame Awards) plānošanas procesu un pievērsās Krievijas un Baltkrievijas nacionālo Olimpisko akadēmiju darbības apturēšanas turpināšanai, kā arī gaidāmajām EOA aktivitātēm un pasākumiem 2023. gadā.

EOA prezidents Manfrēds Lemmers uzaicināja jauno Valdi uz Ķelni uz EOA Valdes 15. sanāksmi. Norises vieta, Vācijas Sporta universitāte Ķelnē, ir bijusi viņa galvenā darbības joma kopš 1960. gada. Sanāksmē piedalījās Manfrēds Lemmers (prezidents, Vācija), Marija Bulatova (viceprezidente, Ukraina), Ivans Klementjevs (viceprezidents, Latvija), Mariona Gigona-Lakruā (ģenerālsekretāre, Francija), Bernards Hilgers (kasieris, Nīderlande), Klea Papaellina (valdes locekle, Kipra), Asta Šarkauskiene (valdes locekle, Lietuva).

Patiesa draudzība Kongresā Frankfurtē

EOA Valde, kas nesen ievēlēta jaunā sastāvā, izanalizēja  2022. gada 21. – 24. novembrī Frankfurtē notikušo EOA kongresu, kas tika novērtēts atzinīgi. Aizvadītā rudens pasākumu īpaši iezīmēja kvalitatīvās prezentācijas un neviltotas draudzības izpausmes starp dalībniekiem.

EOA “Liesmas Balva” jau no 2023. gada rudens

Iepriekšējā EOA Ģenerālā asambleja pieņēma vadlīnijas par EOA apbalvojumiem un balvām, kurās ir noteikta arī īpaša atzinība EOA biedriem, – EOA “Liesmas Balva”, kas tiks piešķirta par labāko olimpiskās izglītības projektu, kā arī par olimpiskā mantojuma projektu. Valde nolēma izmēģināt pirmo piešķiršanas procesu, lai apkopotu pieredzi. “Liesmas Balvas” tiks pasniegtas kopā ar naudas balvām. Tuvākajos mēnešos EOA biedriem tiks nosūtīta papildu informācija par to, kā notiks pieteikšanās, atlases un ceremonijas procesi.

Jauns regulējums EOA komisijām

Tā kā EOA komisiju četru gadu pilnvaru termiņš tuvojas noslēgumam, tika sagatavots starpposma apkopojums par komisiju darbības virzieniem, iespējām un izaicinājumiem. Valde izprot problēmas, kas saistītas ar komisijas locekļu brīvprātīgo ieguldījumu, un tāpēc ir izveidojusi darba grupu, lai līdz nākamajam Kongresam izstrādātu vadlīnijas. Šis dokuments atvieglos komisiju darbu un uzlabos saikni starp Valdi un biroju.

Krievijas un Baltkrievijas NOA darbība joprojām ir apturēta

 Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) ierosinātās debates par Krievijas sportistu iespējamo dalību sporta sacensībās un Krievijas un Baltkrievijas nacionālo Olimpisko  komiteju (NOK) atgriešanos olimpiskajā kustībā radīja nepieciešamību izvērtēt pašlaik atstādināto EOA biedru Krievijas Centrālās Olimpiskās akadēmijas un Baltkrievijas Olimpiskās akadēmijas statusu. EOA Valde nolēma turpināt dalības apturēšanu līdz kara beigām, ievērojot SOK ieteikumus, un pauda stingru atbalstu Ukrainas tautai.

Vasara, kas piepildīta ar nozīmīgiem Eiropas sporta pasākumiem

Pēc Eiropas Jaunatnes Olimpiskā festivāla Friuli-Venēcijā Džūlijā  (Itālijā) šovasar gaidāmi vairāki sporta pasākumi un pieredzes apmaiņas iespējas: papildus Eiropas mazo valstu spēlēm Maltā Eiropas Olimpisko komiteju Eiropas trešās spēles  Krakovā-Malopolskā (Polijā) ir īpaši gaidāms notikums. 2023. gadā EOA rīkos ikgadējo Kongresu un vienu vai divus EOA reģionālos seminārus. Lēmums par to, kurš rīkos šos seminārus, tiks pieņemts tuvākajā laikā.

Nākamā EOA Valdes sanāksme plānota 2023. gada aprīlī.

Sagatavots no EOA materiāliem

https://www.eoaolympic.org/