KONKURSS JAUNIEŠIEM

Konkursu  “Ātrāk, augstāk, spēcīgāk – kopā!”   rīko Latvijas Olimpiskā akadēmija.

Konkursa dalībnieki: ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 20 līdz 30 gadiem, kurš brīvi komunicē latviešu un angļu (vai franču) valodā.

Konkursa uzdevums: izveidot videointerviju/videostāstu (latviešu valodā), kurā tiek atspoguļota kādas sabiedrības grupas  izpratne par olimpisko devīzi “Ātrāk, augstāk, spēcīgāk – kopā!”

Darbi jāiesūta elektroniski: loa@lspa.lv līdz 2023. gada 17. martam.